شتاب طرح‌های نهضت ملی مسکن

شتاب طرح‌های نهضت ملی مسکن

مدیرکل راه و شهرسازی استان یزد گفت: طرح‌های نهضت ملی مسکن با جابجایی پیمانکار و فراهم ساختن امکان استفاده از تسهیلات بانکی سرعت می‌گیرد.

فرهنگی

اخبار

سیاسی

یادداشت

اخبار سازمانی

بیمه پاسارگاد/ نمایندگی میرجلیلی  صرفه جویی فروش محصولات ترمه یزد فروش محصولات ترمه یزد خرید و فروش انواع محصولات ترمه

فرهنگی

اخبار سیاسی